Авторське право на ковбасу (технічні умови)

Чи розповсюджується авторсько-правова охорона на технічні умови? Чи можна заборонити використання твору шляхом виробництва продукції згідно технічних умов? Ми відібрали декілька судових справ і виявилось, що адміністративний суд найкраще розібрався з цими питаннями.

Спори щодо авторского права на ТУ можна розділити на два періоди: «декретний» та «законний». З 1993 р. діяла ст.7 Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію»: майнова частина авторського права на технічні умови і стандарти підприємств належить підприємствам. Посилаючись на цю норму та на факт реєстрації авторського права суди частіше визнавали ТУ охоронюваним об’єктом.

В 2001 р. прийнято перший ЗУ «Про стандартизацію», але в 2014 р. його замінив новий ЗУ «Про стандартизацію», який не містить жодних положень, які б стосувались авторського права на ТУ.

Ледь не в кожній справі відповідач зазначав, що ТУ є офіційним документом, тому не охороняється авторським правом в силу прямої вказівки (п. в) ч. 1 ст. 10 ЗУ «Про авторське право і суміжні права»). Інколи суди ухилялись від оцінки цього аргументу, інколи погоджувались (даючи широке тлумачення норми про офіційні документи), а інколи відхиляли (оскільки ТУ не є державним стандартом, а затверджується підприємством).

Розчин Я-каротину з моркви в олії

Позивачем отримав право власності на “ноу-хау” (комерційну таємницю): технологію переробки сировини, методику перевірки відповідності готового продукту (концентрація, безпека, вміст вітамінів та Я-каротину), назву продукції, а також на комерційне використання науково-технічної документації, що містить знання і досвід з виробництва розчину Я-каротину з моркви олії, а пізніше — деклараційний патент на корисну модель «спосіб переробки моркви». 

Наведених аргументів виявилось достатньо, щоб суд зобов’язав відповідача припинити неправомірне використання без дозволу позивача ТМ та комерційної таємниці у вигляді технології з виробництва “Розчину Я-каротину з моркви в олії” відповідно до ТУ “Розчин Я-каротину з моркви в олії” від 27.05.1998 р. та заборони відповідачу використання ТМ «Карателька» (Рішення госп.суду Київської області від 13.11.2006 р. у справі № 324/13-06)

Волокна скляні штапельні із гірських порід

Справа № 20/462 – зразок визначення неоригінальності ТУ. З посиланням на висновок експертизи суд вказав, що перша частина ТУ значною мірою збігається з Республіканським стандартом УРСР «Волокна скляні штапельні із гірських порід. Технічні умови» РСТ УРСР 1972-86, при чому має місце майже повне запозичення значної частини тексту з незначною його переробкою.

З огляду на факт запозичення основної частини ТУ з державних стандартів та наявність авторської праці виключно у доборі та упорядкуванні інформації, використання цих творів іншими особами не може вважатися порушенням авторського права позивача.

Як позивач, так і інші особи, можуть використовувати описи технологічних процесів, що містяться в державних стандартах, без обмежень, і факт включення цих описів до інших творів не створює у авторів виключного права на їх використання. Деталі в рішенні господарського суду м. Києва від 13.08.2008 р., залишене в силі постановою Київського апеляційного госп.суду від 10.11.2008 р.

Ящик високовольтний

Навколо цих ТУ розгорнулись аж три судові справи, розгляд яких тривав з 2006 по 2011 рр.

У справі № 25/293-07 заявлено позов про визнання недійсним договору про передачу виключних майнових прав на ТУ та зобов’язання повернути отримане за договором і зустрічний позов про заборону використання цих ТУ. Постановою ВГСУ від 23.09.2008 р. залишено без змін постанову Дніпропетровського апеляційного госп.суду від 23.06.2008 р. заборонено будь-яке використання ТУ, у т.ч. виготовлення продукції з використанням цих технічних умов. Суд не пояснив як авторське право поширюється на виконання інструкцій, які містяться в тексті ТУ при виробництві предметів матеріального світу.

В справі № 37/13-10 про заборону дій, що порушують авторське право суди визначились з ключовими питаннями: (1) чи є в діях відповідача ознаки використання спірних ТУ та порушення прав позивача; (2) чи можна спірні ТУ кваліфікувати як результат творчої праці (твір) та чи підлягають вони захисту в контексті авторських прав.

Постановою ВГСУ від 12.07.2011 р. залишено без змін постанову Дніпропетровського апеляційного госп.суду від 26.04.2011 р. про відмову заборонити виготовляти продукцію з використанням ТУ позивача, оскільки виготовлення продукції на підставі даних, описаних в творах позивача, не охороняється в силу особливостей авторського права.

В справі № 9/318-10 (2/48-09) заявлено вимогу про стягнення 537 500 грн. доходу, отриманого внаслідок порушення авторського права на ТУ. Постанова ВГСУ від 24.05.2011 р.: жодною із судових інстанцій не встановлено, яким саме чином відповідачем у виготовленні продукції використано твори, що підпадає під визначення способів використання об’єкта авторського права.

Вироби гумові технічні для гальмових систем рухомого складу залізниць

В справі № 39/286 позивач просив «скасувати реєстрацію плагіатних ТУ» та стягнути компенсацію в розмірі 440 000 грн. Суди чи не вперше звернули увагу на ДСТУ 1.3. «Порядок розробки, побудови, викладання і оформлення технічних умов» — державний стандарт зі створення ТУ. Ми ще повернемось до цього документу.

Господарський суд Донецької області в рішенні від 28.04.2010 р. зазначив, що системний аналіз ЗУ «Про стандартизацію» (2001 р.) та ЗУ «Про авторське право і суміжні права» дає підстави вважати, що спірні ТУ є письмовим твором технічного характеру без ознак творчого характеру, що позбавляє їх статусу об’єкта авторського права.

Оцінивши зміст спірних ТУ і встановивши те, що з боку відповідача не мали місця відтворення ТУ позивача (що підтверджується відсутністю необхідної тотожності їх змісту), суди не виявили в діях відповідача порушень і відмовили в задоволенні позову. Постановою Донецького апеляційного госп.суду від 17.08.2010 р. та постановою ВГСУ від 16.11.2010 р. рішення залишилось в силі.

Затворы обратные поворотные

Позивач розробив свої ТУ в 1999 р., а відповідач — в 2014 р. ДП «Енергоатом» вирішило закупити продукцію відповідача, тому позивач звернувся з вимогою заборонити відповідачу використання ТУ і заборонити ДП «Енергоатом» використовувати будь-яким чином продукцію, що виготовлена першим відповідачем.

У висновку судового експерта сказано, що наявні збіжності у внутрішній формі ТУ обумовлені тим, що правила побудови, викладання та оформлення технічних умов регламентуються нормативними документами. У таких творах, як технічні умови, структура розташування розділів та послідовність викладення матеріалу носить регламентований характер і не є результатом творчої діяльності авторів.

Після такого судження слід очікувати відмови в задоволенні позову, але українські суди вміють дивувати. Встановивши, що відповідачем неправомірно використано (співпадіння і у зовнішній формі вираження творів) ТУ позивача, суди всіх інстанцій дійшли висновку щодо порушення авторських прав позивача.

Справа №910/29402/15: рішення госп.суду м. Києва від 19.05.2016 р., постанова Київського апеляційного госп.суду від 12.07.2016 р., постанова ВГСУ від 20.09.2016 р. Відмовлено в перегляді ВСУ 27.12.2016 р.

Елементи полімерні ущільнюючі

Позовні вимоги у справі № 908/41/16: заборонити вчиняти дії, спрямовані на використання ТУ (виготовлення з використанням цих технічних умов продукції) та стягнути 308675 грн. компенсації.

Суд вказав, що ТУ не виключаються із правової охорони після їх затвердження, оскільки не відносяться до виданих органами державної влади офіційних документів адміністративного характеру (постанови, судові рішення, державні стандарти), а значить можуть бути об’єктом авторського права.

Вважаючи, що відповідач використав частину технічного твору, належного позивачу, рішенням господарського суду Запорізької області від 19.10.2016 р. і постановою Донецького апеляційного госп.суду від 06.06.2017 р. заборонено вчиняти дії, спрямовані на використання ТУ і стягнуто 14500 грн. Суди не пояснили як виготовлення продукції згідно з ТУ стало одним із способів використання твору.

Ковбаси варені, сосиски, сардельки

Готові здивуватись – чи вважати платіж за надання дозволу на використання ТУ роялті? Рішення у справі № 803/2091/14 містить найкращу аргументацію щодо кваліфікації ТУ як результату творчої праці.

Для того, щоб будь-який твір отримав правову охорону як об’єкт авторського права, його зовнішня форма повинна відповідати критерію оригінальності (використовувати оригінальний стиль викладення, оформлення, терміни, ілюстрації тощо).

Правила побудови, викладання, оформлення та позначення технічних умов чітко регламентовані у ДСТУ 1.3:2004 «Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов». За зовнішньою формою ТУ неможливо віднести до об’єкту авторського права, оскільки вона є нормативно регламентованою і розробники ТУ не мають права відступати від неї.

Простір для вираження творчої індивідуальності при створенні ТУ є дуже обмеженим, перед такими творами ставляться найбільш високі вимоги відносно оригінальності, а тому це дає підстави стверджувати, що оскільки текст ТУ представлений за допомогою професійної мови й внутрішня форма його вираження не є оригінальною.

Припасти до першоджерел: рішення Волинського окружного адміністративного суду від 06.11.2014 р., залишене в силі ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду від 11.11.2015 р.

Брикет ільменітовий гарнісажеутворюючий

Два чудові висновки наведені Госп.судом Дніпропетровської обл. в рішенні від 17.11.2017 р. у справі № 904/1126/17:

(1) виробництво продукції з використанням процесу та способу викладених в спірних ТУ, не охороняється авторським правом;

(2) вимоги про стягнення 348562,50 грн., в якості доходу, отриманого відповідачем не підлягають задоволенню, оскільки позивач помилково пов’язує цей дохід не від продажу примірників ТУ, а від виробництва та продаж продукції, яка виготовлена на підставі цих ТУ. Оскільки відсутні фактичні дані про отримання відповідачем будь-якого доходу від використання ТУ як об’єкту саме авторського права, а не продукції за патентом, відсутні підстави для стягнення доходу на суму 348562,50 грн.

Якщо ви дочитали до цього місця – щиро дякую, і знайте, що за межами посту залишилося ще декілька спорів (наприклад, спір між двома українськими виробниками про визнання авторських прав на «Основні правила виробництва та зберігання коньяків України»).

Якщо огляд сподобався – поділіться ним і підписуйтесь на наш блог.

Оформити підписку
Введіть адресу вашої електронної пошти та дізнавайтеся про нові публікації першими.
E-mail*
Нові коментарі
  Цей блог веде Іларіон Томаров with the little help from my friends, статті яких також публікуються тут. Кожен, хто публікує контент в нашому блозі є фахівцем в певній галузі чи питанні, тому ми не переказуємо законодавство чи студентські підручники, а намагаємось максимально конкретно і практично висвітлити проблему.

  Наша мета - поділитись корисними порадами і досвідом переважно в сфері цивільного права, та інших галузей, закликати до обговорення цікавих вам теми, ділитись своїм досвідом і надихнути на створення статей, які ви захочете опублікувати на legalshift.com.ua
  Наш контент - для кожного, хто шукає відповіді на юридичні питання в інтернеті, але не знає чи можна довіряти безкоштовним порадам в мережі.

  Особливість юридичних порад в тому, що через зміни в законодавстві вони можуть втратити актуальність в будь-який момент, а також в тому, що кожна ситуація і кожний клієнт по своєму унікальні і потребують індивідуального підходу.

  Саме тому ми можемо гарантувати, що на момент публікації її зміст є актуальним, і застерігаємо, що при прийнятті важливих рішень слід звернутись безпосередньо до юриста-фахівця в певній галузі - ви ж не будете приймати рішення про медичне втручання спираючись на публікації на форумах?

  Авторські права на оригінальний контент (тексти і зображення) належать їх авторам і розміщені з люб'язного дозволу авторів.
  Запрошуємо ділитись контентом з блогу дотримуючись цих вимог: зазначати ім'я автора, назву нашого сайту і не вносити зміни в оригінальний текст.
  © 2022 LegalShift  Войти